Back to top

Facebook és Instagram nyereményjáték szabályzat

A szervező a Just Dance Mánia tagjai, továbbiakban Szervező.
E-mail elérhetőség: hello@justdancemania.hu

Kik vehetnek részt a Játékban?

A Just Dance Mánia nyereményjátékban kizárólag a 14. életévét betöltött Európai Uniós állampolgársággal rendelkező személyek (a továbbiakban: Játékosok) vehetnek részt, akik a https://www.facebook.com/justdancemania/ , vagy a https://www.instagram.com/justdance.mania/ oldalon keresztül használják és helyesen oldják meg a Just Dance Mánia nyereményjátékait, feladványait. A játék Szervezője a nyelvi értelmezésből származó esetleges félreértésekért felelősséget nem vállal.

A Játék időtartama

Mindig az aktuális nyereményjátékban meghatározott időpont szerint.

A Játék menete

Mindig az aktuális nyereményjátékban meghatározott rendszer szerint, illetve egy Játékos csak egy Facebook/Intagram profillal vehet részt a játékban. A játékban érvényes Facebook/Instagram felhasználói profil nélkül részt venni nem lehet. Email cím megadása kötelező.

Nyeremény

Mindig az aktuális nyereményjátékban meghatározott nyeremény. A nyeremény esetében fontos feltétel, hogy a nyertessel kapcsolatba tudjunk lépni, szükség esetén az elérhetőségeit a nyeremény eljuttatása céljából megadja.

Sorsolás

Minden, a nyereményjátékban helyesen résztvevő Játékos részt vesz a sorsoláson, a nyertesek száma a meghirdetett nyereményjátéktól függ, szükség esetén pótnyertest sorsolunk. Egy játékos csak egy nyereményre jogosult.

A sorsolás időpontja mindig az aktuális nyereményjátékban meghatározott szerint.

A Nyertes értesítése

A nyertest Facebookon/Instagramon privát üzenetben megkeressük a sorsolást követő 5 munkanapon belül, a nyertes nevét a Just Dance Mánia oldalán is közzétesszük. Amennyiben a nyertes Játékos az értesítésre 48 órán belül nem válaszol, a nyeremény automatikusan a következő pótnyertest illeti meg. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a Szervező semmiféle felelősséget nem vállal.

A Nyeremény átvétele

Mindig az aktuális nyereményjátékban meghatározott átvétel szerint. Amennyiben nem megoldható a személyes átvétel, amennyiben ajánlunk csomagküldési/postázási feltétellel ajándékot, úgy csak magyarországi postacímre küldjük ki a nyereményt. A nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt a nyereményjáték befejezésétől számított 5 napon túl nem fogadunk el.

Kik nem vehetnek részt a játékban?

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező csapat tagjai és ezen személyek Ptk. 685. paragrafus b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Szervező az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának. A nyeremény készpénzre nem váltható. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, illetve kiegészítésére.

Személyes adatok kezelése

A nyertes a játékban való részvételével hozzájárul, hogy a Szervező a nyertes személyi adatait és személyes jellegű információit (név, állandó lakcím, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból, valamint marketingtevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára. További harmadik személyeknek a Szervező ezen információkat nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli. A nyereményjáték lebonyolítását és a vonatkozó adózási szabályok által meghatározott kötelezettségeket követően a résztvevő játékos a hello@justdancemania.hu email címre történő e-mail megküldésével kérheti adatainak törlését.


A nyereményjátékot a Facebook/Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.
The promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with, Facebook/Instagram.

Coach Image